Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Friese Bouwkring is persoonlijk en niet overdraagbaar. Leden zijn werkzaam in bedrijven of organisaties die een relatie hebben met de bouwwereld. Dat kunnen bijvoorbeeld aannemersbedrijven of architectenbureaus zijn. Maar ook opdrachtgevers kunnen lid worden. Voorwaarde is altijd dat een lid werkzaam is in een van de drie noordelijke provincies.

Voor een goed functionerende Friese Bouwkring is een evenwichtige opbouw van het ledenbestand belangrijk. U kunt lid worden als u werkzaam bent in een noordelijk bouw- of bouwgerelateerd bedrijf. Het bestuur beslist over de toetreding van nieuwe deelnemers. Het ledenstatuut kunt u opvragen bij ons secretariaat. Zij zijn bereikbaar via info@friesebouwkring.nl.i